Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Hầu hết ở các doanh nghiệp, việc đánh giá năng lực làm việc của nhân viên được làm một cách máy móc và thủ tục, thiếu ý nghĩa cốt lõi là nhìn nhận, đánh giá và định hướng phát triển năng lực cho nhân viên.

Vì theo thủ tục nên từ ban đầu, mục tiêu công việc không được xác định rõ ràng, gây mơ hồ về mong đợi và cách triển khai. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, quản lý và lãnh đạo dễ rơi vào đánh giá, chỉ trích con người hơn là đánh giá công việc và thảo luận giải pháp khắc phục.

Một điều phổ biến khác là các buổi đánh giá thường mang tính tiêu cực, tập trung vào những sai lầm hay thất bại của nhân viên, thiếu sự động viên cho những thành công, điểm tích cực nên thường gây ra tâm lý căng thẳng, bức xúc ở cả người đánh giá lẫn người được đánh giá.

Một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy con người làm việc chính là sự quan tâm. Nhân viên đánh giá rằng, người sếp tốt nhất của họ luôn là những người quan tâm và xem họ như những người bạn. Những nhà quản lý như vậy dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cuộc sống của nhân viên, kiên nhẫn lắng nghe khi họ chia sẻ về những băn khoăn, khó khăn và hoàn cảnh cuộc sống gia đình họ. Họ càng cảm thấy được sếp quan tâm và tôn trọng, họ càng cảm thấy được tin tưởng và có thêm động lực để làm việc.