Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

 Bản đồ chiến lược là một phần không thể thiếu khi xây dựng và triển khai Thẻ điểm cân bằng (BSC). Trong bài viết này, cùng tìm hiểu về bản đồ chiến lược nhé!

1. Bản đồ chiến lược là gì? 

"Bản đồ chiến lược (Strategy Map) là một phương pháp lập kế hoạch giúp tổ chức, doanh nghiệp hay công ty hình dung toàn bộ chiến lược của họ". Do đó, bản đồ xây dựng chiến lược là một sơ đồ thể hiện bức tranh tổng thể về các chiến lược, mục tiêu của tổ chức. 

Bản đồ chiến lược thể hiện một cách trực quan, rõ ràng dùng để trình bày chiến lược và mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp hay công ty. Nó được thiết kế để đưa toàn bộ chiến lược lên một trang, dễ theo dõi và dễ áp dụng.

Nhờ bản đồ chiến lược, lãnh đạo và nhân viên biết doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào và tìm cách hoàn thành các mục tiêu trong thời gian sớm nhất. Đây là một công cụ quan trọng dành cho tổ chức trong việc xây dựng và hoạch định chiến lược. Chính vì thế, bản đồ chiến lược là một phần trong Thẻ điểm cân bằng (BSC). 

2. Vai trò của bản đồ chiến lược

Vậy vai trò của bản đồ chiến lược là gì?

Bản đồ chiến lược giúp: 
  • Đặt ra mục tiêu khách hàng và tài chính rõ ràng.
  • Xác định các bộ phận quan trọng của tổ chức, hỗ trợ cam kết và đổi mới, bao gồm khóa đào tạo và thay đổi quy trình kinh doanh.
  • Bao quát mối quan hệ giữa các ý tưởng khác nhau và biến những ý tưởng đó trở thành kết quả cụ thể.
  • Truyền tải các mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp và biết mục tiêu sẽ đạt được như thế nào.
  • Cung cấp điểm bắt đầu cho mỗi phòng ban, bộ phận và xem chúng phù hợp như thế nào với chiến lược tổng thể.

3. Các yếu tố cốt lõi trong bản đồ chiến lược

Vì bản đồ chiến lược là một phần của phương pháp BSC nên để xây dựng cần có sự cấu thành của 4 nhân tố: tài chính, khách hàng, quy trình và học tập & phát triển. Bốn khía cạnh lần lượt từ trên xuống dưới và gắn kết với nhau. 

Trên đây là những thông tin cơ bản về bản đồ chiến lược. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với bạn. 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét